Vooraf duidelijkheid over onderhoud en kosten

Middelkoop Advies maakt voor gemeenten, sportverenigingen en beheerstichtingen de meerjarenplanning voor beheer en onderhoud van sportvelden en sportaccommodaties. Dit geeft voor de lange termijn duidelijkheid over het benodigde onderhoud en de kosten hiervan.

Opdrachtgevers weten door de meerjarenplanning voor kunstgrasvelden, andere sportvelden of een complete sportaccommodatie ook financieel precies waar zij aan toe zijn. Ons adviesbureau kan een kostenraming tot op de vierkante meter voor u berekenen.


Jacques van Middelkoop Stel uw vraag