Ontwerp & advies over aanleg en onderhoud groenvoorzieningen

Middelkoop Advies is uw partner voor ontwerp, aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen. Ook voor advies hierover kunt u terecht bij ons advies- en ingenieursbureau.

Groenvoorzieningen zijn een belangrijk onderdeel van de stedelijke, landschappelijke en terreininrichting. Wij geven advies over de aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen in de openbare ruimte. Ook zorgen wij voor kwalitatief hoogwaardig ontwerp van uw openbaar groen, uiteraard ook voor toepassing op sportaccommodaties.

Naast advies zorgt Middelkoop Advies voor de uitwerking van technische bestekken voor onderhoud en aanleg van groenvoorzieningen. De keuze van beplantingen wordt bepaald door de functie van het openbaar groen en op welke manier dit beheersbaar moet zijn. De technische kennis en ervaring van ons adviesbureau zijn van grote waarde voor ontwerpen en advies over aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen.


Jacques van Middelkoop Stel uw vraag