Omschrijving

De gemeente Rotterdam is de op een na grootse gemeente van Nederland beschikt over een groot aantal sportaccommodaties.

"De gemeente Rotterdam zet in op een economisch sterke en duurzame stad met aantrekkelijke wijken. Daarom stimuleert de gemeente onder andere het sportieve en recreatieve klimaat in Rotterdam. Volgens Peter van Veen, directeur Sport & Cultuur, betekent de sportnota voor de gemeente meer samenwerken met andere partijen binnen en buiten Rotterdam. Sport en bewegen verankeren in de maatschappij, dat doen niet alleen de gemeente en haar belangrijkste partners. Aan een bloeiende sportcultuur in Rotterdam draagt iedereen bij. De directie Sport & Cultuur moet het zenuwcentrum zijn, beleid maken én ten uitvoer brengen. Deels door dat zelf te doen en deels door andere partijen in staat stellen om dat te doen. "

In deze dynamische gemeente zijn aanpassingen, verbeteringen, renovaties- en uitbreiding van sportfaciliteiten constant aan de orde. Middelkoop Advies ondersteunt de gemeente al een aantal jaren bij de uitvoering van deze projecten. De projecten worden volledig voorbereid tot aan het moment van aanbesteding. Hiervoor worden technische ontwerpen gemaakt, geotechnische adviezen opgesteld, RAW-bestekken vervaardigt, technische tekeningen en aanbestedingsdocumenten gemaakt. Indien noodzakelijk ondersteunen wij de gemeente tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

Wij hebben, in opdracht van de gemeente, onder andere de volgende projecten voorbereid:

  • Renovatie van vier zandkunstgras hockeyvelden bij hockeyclub Rotterdam (HCR);
  • Herinrichting van tennispark “VT De Hoek” in Hoek van Holland;
  • Herinrichting van tennispark “Ommoord”;
  • Aanleg van twee kunstgrasvoetbalvelden op sportpark Varkenoord;
  • Aanleg van een kunstgras voetbalveld bij voetbalvereniging CKC;
  • Aanleg van een kunstgras voetbalveld bij voetbalvereniging Leonidas.

Jacques van Middelkoop Stel uw vraag