Omschrijving

Voor de gemeente Heumen is de kwaliteit van de huidige sportaccommodaties in beeld gebracht. Van alle velden is de cultuurtechnische en speltechnische staat nauwkeurig geïnventariseerd en vastgelegd in een rapportage. Deze rapportage vormt de basis voor de meerjarenraming.

De meerjaarlijkse investeringen op de sportaccommodaties zijn, op basis van de inventarisatie, in beeld gebracht. Er is een doorzicht gemaakt van de renovatie- en vervangingsbehoefte van de sportvelden voor de komende 15 jaar. Deze renovaties en vervangingen zijn gekapitaliseerd en verwerkt in een meerjarenoverzicht.

Voor dit project werkt Middelkoop Advies samen met OCS Onderhoudsmanagement BV uit Nijmegen. OCS verzorgt de kwaliteitsinventarisatie en meerjarenraming voor de opstallen en gebouwen. Door deze samenwerking ontstaat een integrale rapportage waarin de gehele sportaccommodatie is opgenomen, zowel gebouwen, infrastructuur als sportvelden. OCS is bereikbaar via http://www.ocs-net.nl

Fotoalbum

Klik op de foto om deze te vergroten.


Jacques van Middelkoop Stel uw vraag