Omschrijving

CROW is het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. Deze non-profitorganisatie ontwikkelt, verspreidt en beheert praktisch toepasbare kennis voor beleidsvoorbereiding, planning, ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud. Dit gebeurt in samenwerking met alle belanghebbende partijen, waaronder het Rijk, provincies, gemeenten, adviesbureaus, uitvoerende bouwbedrijven in de grond-, water- en wegenbouw, toeleveranciers en vervoersorganisaties. De kennis, veelal in vorm van richtlijnen, aanbevelingen en systematieken, vindt haar weg naar de doelgroepen via websites, publicaties, cursussen en congressen.

J. van Middelkoop is gevraagd om zitting te nemen in de werkgroep "Sportvelden". Deze werkgroep heeft als taak de besteksomschrijvingen voor de aanleg van, en het onderhoud aan natuurgras- en kunstgras sportvelden aan te vullen en te verbeteren. De werkgroep is in het voorjaar van 2008 gestart en de eindresultaten zijn in de loop van 2009 opgeleverd. De resultaten zijn opgenomen in de eerstvolgende uitgave van de Standaard RAW-bepalingen.


Jacques van Middelkoop Stel uw vraag